Umocnienie brzegu przed śluzą od strony rzeki Pasłęki w porcie Nowa Pasłęka
Data publikacji: 2017-06-01
Data publikacji wyników postępowania: 2017-07-14

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Adam Stankiewicz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „STANA”
82-340 Tolkmicko, ul. Świętojańska 23a