Wykonanie refulacji w ramach prac związanych z utrzymaniem systemu ochrony brzegu morskiego przed erozją morską w rejonie Molo w Sopocie
Data publikacji: 2017-05-16
Data publikacji wyników postępowania: 2017-06-14

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. j., Parszczyce dz. Nr 9/21, 84 - 110 Krokowa