Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej
Data publikacji: 2017-05-13
Data publikacji wyników postępowania: 2017-07-05

w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego:
1) w zakresie części I zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: SIMBHP sp. j. Sławomir Małecki Ireneusz Mikucki, ul. Borchardta 35-37, 76-200 Słupsk.
2) w zakresie części II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: F.H. ,,AS BHP” Marzena Rzepińska, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia (unieważniono czynność wyboru w dniu 14.07.2017 r.)

W dniu 24.07.2017 r., po ponownej ocenie ofert, w zakresie części II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: F.H. ,,AS BHP” Marzena Rzepińska, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia.