Poprawa stanu infrastruktury w portach Zatoki Gdańskiej

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 logo

Spis treści:
1. Opis Projektu
2. Przetargi
3. Kontakt

1.Opis Projektu
Przedsięwzięcie pt. „Poprawa stanu infrastruktury w portach Zatoki Gdańskiej” będzie realizowane w ramach:

Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
Priorytet: 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
Działanie: 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

Zakres projektu obejmować będzie następujące zadania:

1. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku
2. Przebudowa Falochronu Zachodniego w porcie Jastarnia

Ad. 1. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku
W ramach zadania planuje się wykonanie:
– Falochronu osłonowego  o konstrukcji mieszanej (nabrzeże z parapetem + narzut ochronny z kamienia naturalnego),
– Nabrzeża Południowego (odcinek wysoki, odcinek niski),
– slipu do wodowania małych jednostek,
– pirsu dla bramownicy,
– kierownicy wejściowej,
Dodatkowo projektuje się tacę do mycia małych jednostek oraz tacę pod ruszt do suszenia sieci.

Ad. 2. Przebudowa Falochronu Zachodniego w porcie Jastarnia
W ramach zadania planowana jest przebudowa Falochronu Zachodniego – na odcinku zasadniczym planowane jest podwyższenie korpusu istniejącego falochronu i wykonstruowanie ściany przeciwprzelewowej sięgającej z nieodzownym poszerzeniem korpusu do ok. 4,45 m i posadowieniem nowego żelbetowego płaszcza na dwóch rzędach pali.
Zamierzone jest podwyższenie głowicy falochronu, przy jednoczesnym niezbędnym poszerzeniu jej korpusu na zewnątrz poza istniejący zarys (bez jej rozbiórki) i stabilnym posadowieniu na stalowej ściance szczelnej wykonanej jako zamknięta, szczelna grodza. Przewiduje się oczyszczenie całej powierzchni betonowej płyty bocznej i wykonanie ok. 10 cm nadbudowania stropu i boków, z dozbrojeniem siatką przeciwskurczową. Całkowita długość nowej głowicy wyniesie ok. 11,7 m. Będzie ona osłonięta układem pionowych odbojnic, rozmieszczonych po całym obwodzie ściany nowej głowicy.
Na całej długości odcinka zasadniczego falochronu oraz głowicy przewidziano 4 pary stalowych stopni wyłazowych/wejściowych.
W miejsce istniejących pachołów cumowniczych, przewiduje się nowe, typowe żeliwne pachoły cumownicze. Będą one służyły tylko na potrzeby kapitanatu jako pomocnicze, np. przy trudnych manewrach jednostek wchodzących/wychodzących z portu.
Przewidziano pełne stabilne umocnienie brzegu od strony zachodniej falochronu na odcinku 45 mb.
Umocnienie brzegu od nasady falochronu do pomostu postojowego. Przewidziano stabilne, nowe umocnienie skarpy na odcinku o długości ok. 35 m, od nasady nowego falochronu. Przewidziano urządzenia cumownicze na pomoście postojowym.

2.Przetargi
3.Kontakt
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 33 01
fax. 58 661 66 56

Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 82
fax. 58 620 67 43

Dagmara Kołodziej, Specjalista
e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 86
fax. 58 620 67 43