Utrzymanie czystości nabrzeży, falochronów i rzek
Data publikacji: 2017-04-13
Data publikacji wyników postępowania: 2017-05-22

I. Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu w zakresie części I zamówienia – Utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży od strony wody, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
DELFIN R.M. Firma Usługowa Jarosław Kryszewski, ul. Kasztanowa 47, 83 – 021 Przejazdowo.

II. Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy unieważnił w/w postępowanie w zakresie części II zamówienia - Utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży od strony lądu.

III. Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu w zakresie części III zamówienia – Utrzymanie czystości powierzchni rzek Motławy i Martwej Wisły, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
HYDROIN Sp. z o.o., ul. Różana 1, 80 – 174 Otomin.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 66076-2017 z 13.04.2017 r..pdf ( 110,31 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf ( 217,06 KB )pdf icon
 3. Załącznik nr 3A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części I.pdf ( 31,08 KB )pdf icon
 4. Załącznik nr 3B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II.pdf ( 39,45 KB )pdf icon
 5. Załącznik nr 3C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części III.pdf ( 28,6 KB )pdf icon
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf ( 73,32 KB )pdf icon
 7. Załączniki nr 1, 2A-2C, 5A-5C do SIWZ w wersji edytowalnej (do wypełnienia przez wykonawców).docx ( 41,89 KB )docx icon
 8. Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 19.04.2017 r. .pdf ( 37,16 KB )pdf icon
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 68980 - 2017.pdf ( 25,28 KB )pdf icon
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 71049 - 2017.pdf ( 63,33 KB )pdf icon
 11. Wyjaśnienie SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert, zmiana SIWZ z 21.04.2017r. .pdf ( 351,02 KB )pdf icon
 12. Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz ofertowy (część I) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..docx ( 19,97 KB )docx icon
 13. Załącznik nr 1B do SIWZ - Formularz ofertowy (część II) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..docx ( 19,89 KB )docx icon
 14. Załącznik nr 1C do SIWZ - Formularz ofertowy (część III) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..docx ( 20,28 KB )docx icon
 15. Załącznik nr 3A do SIWZ - OPZ (część I) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..pdf ( 30,16 KB )pdf icon
 16. Załącznik nr 3B do SIWZ - OPZ (część II) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..pdf ( 44,81 KB )pdf icon
 17. Załącznik nr 3C do SIWZ - OPZ (część III) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..pdf ( 32,26 KB )pdf icon
 18. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy po zmianie z dnia 21.04.2017 r..pdf ( 73,96 KB )pdf icon
 19. Załącznik nr 5A do SIWZ - Formularz cenowy (część I) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..docx ( 14,51 KB )docx icon
 20. Załącznik nr 5B do SIWZ - Formularz cenowy (część II) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..docx ( 17,16 KB )docx icon
 21. Załącznik nr 5C do SIWZ - Formularz cenowy (część III) po zmianie z dnia 21.04.2017 r..docx ( 13,51 KB )docx icon
 22. Wyjaśnienie SIWZ z 24.04.2017 r..pdf ( 63,85 KB )pdf icon
 23. Wyjaśnienie SIWZ z 27.04.2017 r. .pdf ( 63,63 KB )pdf icon
 24. Informacja z otwarcia ofert.pdf ( 48,91 KB )pdf icon
 25. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf ( 64,48 KB )pdf icon