,,Sukcesywna dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni”
Data publikacji: 2017-04-07
Data publikacji wyników postępowania: 2017-06-09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego:

I.w zakresie części I zamówienia - ,,Dostawa wkładów atramentowych i kaset z tonerami do urządzeń firmy Hewlett-Packard”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył:

MAK Sp. z o.o.
ul. Kozacka 3
87-100 Toruń

II. W zakresie części II zamówienia - Dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami i cartridgy do urządzeń firmy Canon, Samsung, Toshiba, Ricoh, Kyocera, OKI, Konica Minolta oraz Panasonic dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył:

MAK Sp. z o.o.,
ul. Kozacka 3,
87-100 Toruń

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 61968 z dnia 2017-04-07.pdf ( 95,21 KB )pdf icon
 2. SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia 13_17.pdf ( 1,26 MB )pdf icon
 3. Załaczniki 1A do 6 do SIWZ - Wersja edytowalna do wypełnienia przez Wykonawców.doc ( 354 KB )doc icon
 4. Załacznik nr 7A do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia- Częsc I zamówienia.pdf ( 217,21 KB )pdf icon
 5. Załacznik nr 7B do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamóweinia - II częśc zamówienia.pdf ( 297,19 KB )pdf icon
 6. Wyjasnienia tresci SIWZ z dnia 11.04.2017 roku - Pyt. nr 1.pdf ( 33,3 KB )pdf icon
 7. Zmiana ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert.pdf ( 45,05 KB )pdf icon
 8. Zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert.pdf ( 32,33 KB )pdf icon
 9. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2017r.pdf ( 55,04 KB )pdf icon
 10. Załącznik nr 1A do SIWZ (Zestawienie materiałowe cz. I)- zmieniony.pdf ( 64,75 KB )pdf icon
 11. Załącznik nr 1B (zestawienie materiałowe cz. II) - zmieniony.pdf ( 66,16 KB )pdf icon
 12. Załącznik nr 4A do SIWZ (formularz cenowy cz.I) - zmieniony.docx ( 21,17 KB )docx icon
 13. Załącznik nr 4B do SIWZ (formularz cenowy cz.II) - zmieniony.docx ( 19,55 KB )docx icon
 14. Wyjasnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 24.04.2017r.pdf ( 40,54 KB )pdf icon
 15. Załącznik nr 4B-zmieniony.docx ( 19,65 KB )docx icon
 16. Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, przesunięcie terminu składania ofert .pdf ( 100,27 KB )pdf icon
 17. Zmiana ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert.pdf ( 45,04 KB )pdf icon
 18. zmieniony Zalacznik nr 4B (formularz cenowy dla cz. II zamówienia).docx ( 20,45 KB )docx icon
 19. Zmiana treści SIWZ z dnia 26.04.2017.pdf ( 38,26 KB )pdf icon
 20. zmieniony Załącznik nr 4B do SIWZ (formularz cenowy- cz. II zamówienia).docx ( 21,3 KB )docx icon
 21. Informacja o twarcia ofert z dnia 05.05.2017 roku.pdf ( 81,87 KB )pdf icon
 22. Ogłoszenie o wyniku postepowania - ZP-JBC-3800-13/17.pdf ( 54,88 KB )pdf icon
 23. Ogłoszenie o uniewaznieniu czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf ( 24,11 KB )pdf icon
 24. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ponowny wybór z dnia 09.06.2017 roku..pdf ( 63,81 KB )pdf icon