Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
Data publikacji: 2017-04-03
Data publikacji wyników postępowania: 2017-07-17

1. Zamawiający w dniu 17.07.2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy unieważnił postępowanie w zakresie części 1 zamówienia: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku
2. Zamawiający w dniu 18.08.2017 r. w zakresie części 2 zamówienia: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku - oznakowanie nawigacyjne dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty wybierając ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RUROSERW” Inż. Ryszard Szmit, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu Dz. U. UE /S 065-121887-PL.pdf ( 159,34 KB )pdf icon
 2. SIWZ.pdf ( 474,56 KB )pdf icon
 3. ZP-Załączniki 1A, 1B i 2 do SIWZ (edytowalne wzory formularzy).docx ( 80,2 KB )docx icon
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy).pdf ( 539,25 KB )pdf icon
 5. Załącznik nr 4 - OPZ dla części 1 zamówienia (Modernizacja toru).pdf ( 85,75 KB )pdf icon
 6. Załącznik nr 4 - OPZ dla części 2 zamówienia (Oznakowanie toru).pdf ( 142,6 KB )pdf icon
 7. Zmiana ogłoszenia z dnia 10.05.2017.pdf ( 85,26 KB )pdf icon
 8. Zmiana treści SIWZ z dnia 10.05.2017.pdf ( 189,62 KB )pdf icon
 9. Załącznik z dnia 10.05.2017 cz. I.zip ( 66,4 MB )zip icon
 10. Załącznik z dnia 10.05.2017 cz. II.zip ( 3,22 MB )zip icon
 11. Zmiana ogloszenia - przesunięcie terminu z dn. 19.05.2017r.pdf ( 72,08 KB )pdf icon
 12. Zmiana treści SIWZ - przesunięcie teminu z dnia 19.05.2017 r.pdf ( 35,32 KB )pdf icon
 13. Zmiana ogłoszenia z dnia 29.05.2017 r.pdf ( 80,78 KB )pdf icon
 14. Wyjaśnienia treści oraz zmiana treści SIWZ z dnia 29.05.2017 r.pdf ( 1,62 MB )pdf icon
 15. Zmienione Załączniki 1A i 1B do SIWZ.docx ( 36,29 KB )docx icon
 16. Wzór formularza cenowego- część 2 zamówienia.doc ( 393 KB )doc icon
 17. Wyjaśnienia treści / zmiana treści SIWZ z dn. 31.05.2017 r. (dotyczy części 2 zamówienia)cz.2.pdf ( 464,71 KB )pdf icon
 18. Zmiana ogłoszenia z dnia 02.06.2017 r. - przedłużenie terminu.pdf ( 83,76 KB )pdf icon
 19. Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ z dnia 02.06.2017 r.pdf ( 478,96 KB )pdf icon
 20. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.06.2017 r.pdf ( 118,4 KB )pdf icon
 21. Załącznik do pisma z dnia 08.06.2017 r. - Plany bartymentryczne PM 06/2017 oraz PM 07/2012.zip ( 671,9 KB )zip icon
 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.06.2017 r.pdf ( 74,04 KB )pdf icon
 23. Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ/przedłużenie terminu z dnia 19.06.2017 r.pdf ( )pdf icon
 24. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.06.2017 r..pdf ( 54,01 KB )pdf icon
 25. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.07.2017 r..pdf ( 47,57 KB )pdf icon
 26. Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 zamówienia.pdf ( 28,92 KB )pdf icon
 27. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 zamówienia.pdf ( 35,21 KB )pdf icon
 28. Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip ( 148 MB ) zip icon
  18. Załącznik do pisma z 29.05.2017r. ( 137 MB )zip icon