Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych
Data publikacji: 2017-03-31
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-31

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego:
1) Część 1 zamówienia: Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
ECG ORBITAL Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 36
81-558 Gdynia
2) Część 2 zamówienia: Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja toru wodnego do Portu północnego w Gdańsku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
ECG ORBITAL Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 36
81-558 Gdynia