Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-03-28
Data publikacji wyników postępowania: 2017-05-24

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Uudenkaupungin Työvene Oy
Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki