Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej 95 dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-03-24
Data publikacji wyników postępowania: 2017-06-08

w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 123, 80-718 Gdańsk