”Dostawa fabrycznie nowych części, podzespołów i wyrobów komputerowych na potrzeby serwisowe w Urzędzie Morskim w Gdyni”
Data publikacji: 2017-03-20
Data publikacji wyników postępowania: 2017-04-20

w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego:
1) w zakresie części I zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył: IT-GRAMS s.c., ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk
2) w zakresie części II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył: IT-GRAMS s.c., ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk