,,Dostawa 15 sztuk zestawów stacji roboczych oraz infrastruktury serwerowej dla projektu ,,Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000”
Data publikacji: 2017-03-20
Data publikacji wyników postępowania: 2017-05-22

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że
w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
A.W zakresie I części zamówienia - ,,Dostawa 15 sztuk zestawów stacji roboczych dla projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000”, firmę:
El Toro Bobrowski Blatkiewicz
Spółka Jawna
ul. Racławicka 23
73-110 Stargard
B.W zakresie II części zamówienia - ,,Dostawa infrastruktury serwerowej - modułu rozszerzeń macierzy dyskowej IBM StoreVise 3700 oraz dwóch serwerów sprzętowych dla realizacji projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000”, firmę:
System Data Sp z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec