Nazwa procedury:
Zwolnienia holownicze
Wymagane dokumenty:
1. Podanie
2. Wniosek kapitana statku

Podanie powinno zawierać (min):
- nazwę statku, numer IMO, banderę, rodzaj statku, długość całkowitą, szerokość, zanurzenie, BRT, moc maszyn głównych, ilość i rozmieszczenie oraz moc steru(ów) strumieniowych,
- określenie czy maszyny główne oraz stery strumieniowe są sprawne i ich działanie nie budzi zastrzeżeń,
- określenie trasy manewrów z których statek ubiega się o zwolnienie z holownika np. wejście do portu/ wyjście z portu/ przeholowanie (podać nabrzeża),
- określenie płatnika faktury (nazwa, adres, NIP),
- ETA/ETD,
- informacja o ładunkach niebezpiecznych (nazwa, numer UN oraz ilość).
- wszelkie inne istotne informacje.
Formularze:
Brak.
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
Tak szybko jak to jest możliwe.
Statki które otrzymały w porcie zwolnienie holownicze nie wcześniej niż dwa lata wstecz mogą otrzymać takie same zwolnienie nie później niż w kolejnym dniu roboczym.
Statki ubiegające się o zwolnienie po raz pierwszy, lub które nie zawijały do portu w ciągu ostatnich 2 lat, lub gdy wymagane jest sprawdzenie statku będą rozpatrywane po otrzymaniu opinii pilota.
Jednostka odpowiedzialna:
KGA dla portu w Gdyni.
KGK dla portu w Gdańsku.
Miejsce złożenia dokumentów:
Stosowny Kapitanat Portu (osobiście, faxem lub mailem).
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018r. - Przepisy portowe.