Nazwa procedury:
Zgłoszenia wyjścia z portu na płetwonurkowanie.
Wymagane dokumenty:
Formularz: 'Zgłoszenie wyjścia z portu na płetwonurkowanie'.
Opłaty administracyjne:
Brak.
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
Na bieżąco.
Jednostka odpowiedzialna:
KGA dla portu Gdynia.
KGK dla portu Gdańsk.
Miejsce złożenia dokumentów:
Bosmanat w porcie rybackim lub kapitanat portu.
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
Zarządzenie porządkowe Nr 26 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie płetwonurkowania na wrakach statków.