Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
Data publikacji: 2017-03-13
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-27

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) część 1 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków i wybrano jako najkorzystniejszą w 1 części zamówienia ofertę złożoną przez n/w Wykonawcę
BUDIMEX S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

2) część 2 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII i wybrano jako najkorzystniejszą w 2 części zamówienia ofertę złożoną przez n/w Wykonawcę
BUDIMEX S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

3) część 3 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Retmanów i wybrano jako najkorzystniejszą w 3 części zamówienia ofertę złożoną przez n/w Wykonawcę
BUDIMEX S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40


Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS050-091402-pl-1.pdf ( 170,66 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami 1-2).pdf ( 834,8 KB )pdf icon
 3. SIWZ - Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf ( 1,06 MB )pdf icon
 4. SIWZ - Załącznik nr 4 - OPZ - I część zamówienia (Nabrzeże Flisaków) .pdf ( 582,6 KB )pdf icon
 5. SIWZ - Załącznik nr 4 - OPZ - II część zamówienia (Nabrzeże XVIII).pdf ( 600,29 KB )pdf icon
 6. SIWZ - Załącznik nr 4 - OPZ - III część zamówienia (Nabrzeże Retmanów).pdf ( 479,3 KB )pdf icon
 7. Załaczniki 1-2 SIWZ - do wypełnienie przez Wykoanwców.docx ( 148,49 KB )docx icon
 8. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji .pdf ( 73,73 KB )pdf icon
 9. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (pismo z dnia 22.03.2017 r.).pdf ( 30,86 KB )pdf icon
 10. Załacznik do zawiadomienia o wniesieniu odwołania - Odwołanie Wykonawcy z dnia 20.03.2017 r..pdf ( 2,63 MB )pdf icon
 11. Załacznik do zawiadomienia o wniesieniu odwołania - Odwołanie Wykonawcy z dnia 21.03.2017 r..pdf ( 1,33 MB )pdf icon
 12. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji -ZP_ENOTICES_zam-pub-2017-042906-NF14-PL.pdf ( 88,79 KB )pdf icon
 13. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 1-54) /Zmiana SIWZ /Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 30.03.2017.pdf ( 850,18 KB )pdf icon
 14. Załączniki do wyjaśnień z dnia 30-03-17.zip ( 71,41 MB )zip icon
 15. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji -ZP_ENOTICES_zam-pub-2017-051129-NF14-PL.pdf ( 76,56 KB )pdf icon
 16. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 55-213) /Zmiana SIWZ /Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 14.04.2017.pdf ( 1,59 MB )pdf icon
 17. Załączniki do wyjaśnień z dnia 14.04.2017 -Dokumentacja uzupełnienie.7z ( 47,02 MB )7zip icon
 18. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - ENOTICES_zam-pub-2017-061628-NF14-PL.pdf ( 71,93 KB )pdf icon
 19. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 92-297) /Zmiana SIWZ /Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 09.05.2017.pdf ( 1,26 MB )pdf icon
 20. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - ENOTICES_zam-pub-2017-066494-NF14-PL.pdf ( 71,89 KB )pdf icon
 21. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 298-318) /Zmiana SIWZ /Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 18.05.2017.pdf ( 345,36 KB )pdf icon
 22. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 312-322) /Zmiana SIWZ z dnia 25.05.2017.pdf ( 240,54 KB )pdf icon
 23. Załacznik do wyjaśnień z dnia 25.05.2017 r..zip ( 679,33 KB )zip icon
 24. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytanie 323) z dnia 26.05.2017.pdf ( 23,42 KB )pdf icon
 25. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytanie 324) z dnia 29.05.2017.pdf ( 27,96 KB )pdf icon
 26. Wyjaśnienie treści SIWZ (pytania 325-328) z dnia 31.05.2017.pdf ( 61,23 KB )pdf icon
 27. Wyjaśnienie treści SIWZ (pytanie 329) z dnia 05.06.2017.pdf ( 26,55 KB )pdf icon
 28. Infromacja z otwracia ofert, które odbyło się w dniu 06.06.2017 r..pdf ( 166,7 KB )pdf icon
 29. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert z dnia 27.10.2017 r..pdf ( 137,13 KB )pdf icon
 30. Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip ( 827 MB ) zip icon
  23. Załącznik do wyjaśnień 09.05.2017 ( 693 MB ) zip icon