Przebieg pierwszego krajowego spotkania konsultacyjnego

Pierwsze spotkanie krajowe

W dniu 8 marca 2017 r. odbyło się w Gdańsku pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanego Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000. Dziękujemy za liczne przybycie i wszystkie „głosy” w dyskusji nad projektem planu. Uwagi niezgłoszone podczas spotkania można przesyłać do dnia 15-go marca 2017 r. na adres planymorskie@umgdy.gov.pl (materiały prezentowane na spotkaniu zamieszczono poniżej).

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowany zostanie wstępny projekt planu z prognozą. Spotkanie odbędzie się w październiku 2017 r. w Słupsku.

 

Logo PO WER