Dostawa jednostki inspekcyjnej do obsługi Kapitanatu Portu Gdynia
Data publikacji: 2017-02-01
Data publikacji wyników postępowania: 2017-05-25

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
Uudenkaupungin Työvene Oy
Telakkatie 8
23500 Uusikaupunki
Finlandia


Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 022-037014.pdf ( 130,67 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami 1-3 i 5.pdf ( 595,19 KB )pdf icon
 3. Załącznik 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja jednostki.pdf ( 359,88 KB )pdf icon
 4. Załączniki 1-2 i 5 (do wypełnienia przez Wykonawców).doc ( 215 KB )doc icon
 5. Wyjaśnienie SIWZ / Zmiana SIWZ z dnia 17.02.2017 r. (pytania 1 i 2).pdf ( 88,82 KB )pdf icon
 6. Zmiana ogłoszenia z dnia 27.02.2017 r..pdf ( 72,44 KB )pdf icon
 7. Wyjaśnienie SIWZ /Przedłużenie terminu / Zmiana SIWZ z dnia 27.02.2017 r. (pytania 3-19).pdf ( 591,13 KB )pdf icon
 8. Załącznik 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja jednostki po zmianach z dnia 27.02.2017 r..pdf ( 362,89 KB )pdf icon
 9. Wyjaśnienie SIWZ / zmiana SIWZ z 28.02.2017 r. (pytania 20 - 45).pdf ( 170,63 KB )pdf icon
 10. Załącznik 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja jednostki po zmianach z dnia 28.02.2017 r.pdf ( 362,87 KB )pdf icon
 11. Wyjaśnienie SIWZ z 01.03.2017 r. (pytanie 46).pdf ( 28,94 KB )pdf icon
 12. Wyjaśnienie SIWZ z 02.03.2017 r. (pytanie 47).pdf ( 54,41 KB )pdf icon
 13. Załącznik 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja jednostki po zmianach z dnia 02.03.2017 r.pdf ( 362,94 KB )pdf icon
 14. Wyjaśnienie SIWZ z 06.03.2017 r. (pytanie 48).pdf ( 29,22 KB )pdf icon
 15. Wyjaśnienia/Przedłużenie terminu/Zmiana SIWZ (Pytania 49-78).pdf ( 443,99 KB )pdf icon
 16. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 16.03.2017r.pdf ( 70,74 KB )pdf icon
 17. Projekt umowy- zmiany z dn.16.03.2017 r.pdf ( 150,92 KB )pdf icon
 18. Wyjaśnienie SIWZ z 20.03.2017 r. (pytanie nr 79).pdf ( 32,66 KB )pdf icon
 19. Zmiana SIWZ z 22.03.2017 r. / Przedłużenie terminu składania ofert.pdf ( 37,09 KB )pdf icon
 20. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 22.03.2017 r..pdf ( 70,74 KB )pdf icon
 21. Wyjaśnienia SIWZ (pytania 80-91) / Zmiana SIWZ z 22.03.2017 r..pdf ( 154,42 KB )pdf icon
 22. Projekt umowy- zmiany z dn. 22.03.2017 r.pdf ( 151,1 KB )pdf icon
 23. Wyjaśnienie SIWZ z 27.03.2017 r. (pytania nr 92 - 96).pdf ( 76,07 KB )pdf icon
 24. Informacja z otwarcia ofert.pdf ( 42,41 KB )pdf icon
 25. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf ( 44,13 KB )pdf icon
 26. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf ( 43,6 KB )pdf icon
 27. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf ( 44,47 KB )pdf icon