Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem na jednostce k/h Tucana
Data publikacji: 2017-01-27
Data publikacji wyników postępowania: 2017-02-16

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NAVY – SAN Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 34
81-061 Gdynia