Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
Data publikacji: 2017-01-09
Data publikacji wyników postępowania: 2017-06-26

Na podstawie art 92 ust. 1-3 ustawy w związku z art. 186 ust. 186 ust. 3 a ustawy PZP dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty wybierając ofertę Wykonawcy: SWECO Consulting Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22 , 60-829 Poznań