Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”
I część zamówienia : 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji
w sterówce i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie
z zatwierdzonym projektem.
II część zamówienia: Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem na jednostce k/h Tucana
Data publikacji: 2016-12-16
Data publikacji wyników postępowania: 2017-01-17

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) i art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu w zakresie:
I. części I zamówienia - Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych oraz Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ZRUO Sp. z o.o., ul. B. Krzywoustego 1a, 81 - 035 Gdynia.
II. części II zamówienia - Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem na jednostce k/h Tucana, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2), art. 89 ust. 1 pkt 6) oraz art. 89 ust. 1 pkt 7) ustawy unieważnił w/w postępowanie.