Materiały dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000

Logo PO WER

W tym miejscu znajdziesz informacje o najważniejszych materiałach opracowanych podczas realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000.

Mapy z zakresem projektu planu

Założenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

Wstępny projekt planu (v.0) wraz z przykładowymi kartami konfliktów i synergii