Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie dodatkowych wymagań w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi dla statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1094, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1242 )