Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Stegna ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1188 )