E-administracja i otwarty rząd

W dniu 3 lutego 2016 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłosił konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn.”Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” w ramach naboru otwartego do PO PC, oś II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Pełna informacja dotycząca warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów, znajduje się na stronie www Urzędu Morskiego w Słupsku – http://www.umsl.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakładce „ogłoszenia”.