Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 10 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Poz. 3960, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Poz. 3041 )