Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni Dębogórze oraz podmorskiego rurociągu odprowadzającego solankę z PMG Kosakowo do zatoki Puckiej ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 119, poz. 2415 )