Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4001, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 4896 )