Komunikat Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.09.2010r. w sprawie określenia ilości, rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków specjalistycznych i pełniących specjalną służbę państwową ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 127 poz. 2432, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 156 poz. 2016 )