Komunikat Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczeniu środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków pasażerskich w pasażerskiej żegludze krajowej ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 103 poz. 2033, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 9 Poz. 1599 )