Zarządzenie porządkowe Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 28.04.2008r. przepisy Służby Kontroli Ruchu Statków (Służby VTS) ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 66 poz. 1850, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 73 poz. 1393 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 8 z dnia 30.07.2008r.