Komunikat Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28 czerwca 2007r. o wytycznych w sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczeniu środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków rybackich ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 123 poz. 2181, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 102, poz. 1467 )