Komunikat Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.05.2007r. o wytycznych w sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków towarowych o pojemności brutto poniżej 500 ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 100 poz. 1601, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 72 poz.1150 )