Komunikat Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.05.2007r. w sprawie wytycznych dla armatorów o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego (pożarniczego) na statku oraz w sprawie opracowywania i przechowywania planów ochrony przeciwpożarowej statków morskich ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 100 poz. 1600, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 72 poz. 1149 )