Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (część III zamówienia- na obszarze miasta Elbląg)
  Numer umowy: SP-2-380-29/III/2018
  Data obowiązywania: 2018-12-06
  Wykonawca: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 81-300 Elbląg
  Wartość umowy: 38035 zł
  
  Ubezpieczenie jednostki pływającej Urzędu Morskiego w Gdyni- Kontroler-22
  Numer umowy: AG1-SZ-3800-1/2019
  Data obowiązywania: 2019-04-29
  Wykonawca: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87
  Wartość umowy: 49689 zł
   
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i rządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni; II część - dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami, cartridge do urządzeń firmy: Canon, Samsung, Toshiba, Ricoh, Kyocera, OKI, Epson, Konica Minolta, Panasonic, Olivetti.
  Numer umowy: TZ2-MC-3800-1-II/19
  Data obowiązywania: 2019-03-12
  Wykonawca: EMSO Sp. z o. o., Sp. k. ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin
  Wartość umowy: 174566.52 zł
  
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i rządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni; I część - dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami do urządzeń, firmy Hewlett-Packard.
  Numer umowy: TZ2-MC-3800-1-I/19
  Data obowiązywania: 2019-03-12
  Wykonawca: EMSO Sp. z o. o., Sp. k. ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin
  Wartość umowy: 65146.95 zł
  
  Usługa ochrony terenu
  Numer umowy: umowa na świadczenie usłuch ochrony terenu
  Data obowiązywania: 2019-02-12
  Wykonawca: EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa
  Wartość umowy: 850176 zł
  
  Sztuczne zasilanie brzegu Półwyspu Helskiego na km H 0,0 – 23,5
  Numer umowy: 11/IOW/2019
  Data obowiązywania: 2019-02-08
  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk
  Wartość umowy: 19320000 zł
  
  Wykonanie robót budowlanych na projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”; Część 2 zamówienia: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2220 m.
  Numer umowy: TI2-JL-3800-226-48-190-4/19
  Data obowiązywania: 2019-01-15
  Wykonawca: Jan De Nul NV z siedzibą Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, Belgia
  Wartość umowy: 51368850 zł
  
  Wykonanie robót budowlanych na projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”; Część 1 zamówienia: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4200 m.
  Numer umowy: TI2-JL-3800-226-48-189-4/19
  Data obowiązywania: 2019-01-15
  Wykonawca: Jan De Nul NV z siedzibą Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, Belgia
  Wartość umowy: 90179869 zł
  
  licencje dostępowe Windows Server CAL 2019 (WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL) w ilości 600 szt. oraz Windows Remote Desktop Services RDS User Cal 2019 (WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL) w ilości 10 szt na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Numer umowy: WI2-JK-3800-3-5/C2/18
  Data obowiązywania: 2018-12-20
  Wykonawca: SENETIC S.A., ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
  Wartość umowy: 81542.85 zł
  
  Dostawa systemu operacyjnego Windows 10 Professional PL 64 bit oraz pakietu biurowego z rodziny Microsoft Office 2016 lub nowszego dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL lub inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz kalendarza, organizator notatek) na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Numer umowy: WI2-JK-3800-3-5/C1/18
  Data obowiązywania: 2018-12-20
  Wykonawca: SENETIC S.A., ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
  Wartość umowy: 189223.2 zł