Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”
  Numer umowy: RI.372.73.666.1.5.2021.IG
  Data obowiązywania: 2021-04-20
  Wykonawca: BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
  Wartość umowy: 574073648.82 zł
  
  „Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”; Część 3: „Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Elbląga profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”
  Numer umowy: SP.2.374.51.3.2021
  Data obowiązywania: 2021-12-23
  Wykonawca: Szpital Miejski Św. Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
  Wartość umowy: 49080 zł
  
  „Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”; Część 4: „Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Słupska profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”.
  Numer umowy: SP.2.374.51.4.2021
  Data obowiązywania: 2021-12-23
  Wykonawca: Samodzielny Publiczny Miesjki Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk
  Wartość umowy: 50790 zł
  
  „Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”. Część 1: „Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Gdyni profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni”
  Numer umowy: SP.2.374.51.1.2021
  Data obowiązywania: 2021-12-23
  Wykonawca: Euromedicus Sp. z o. o, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia
  Wartość umowy: 235620 zł
   
  Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - ubezpieczenie maszyn budowlanych i sprzętu elektronicznego (video radar).
  Numer umowy: AG1.372.1.VI.2021.TZ
  Data obowiązywania: 2021-12-10
  Wykonawca: UNIQA Towarzystwo Ubepieczeń Spółka Akcyjna
  Wartość umowy: 16190 zł
  
  Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu lądowego w zakresie OC, NNW, AUTOCASCO oraz Assistance.
  Numer umowy: AG1.372.1.V.2021.TZ
  Data obowiązywania: 2021-12-10
  Wykonawca: UNIQA Towarzystwo Ubepieczeń Spółka Akcyjna
  Wartość umowy: 147313 zł
  
  Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - ubezpieczenie kosztów leczenia w ruchu zagranicznym Assistance, Akcji ratowniczej i kosztów poszukiwania Osoby
  Numer umowy: AG1.372.1.3.2021.SZ
  Data obowiązywania: 2021-12-14
  Wykonawca: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
  Wartość umowy: 3575 zł
  
  Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - Ubezpieczenie Samolotu TURBOLET L-410 w zakresie Aero Casco, OC, NNW, Rzeczy Osobiste pilotów oraz osób biorących udział w lotach inspekcyjnych transportem powietrznym Urzędu Morskiego oraz lotach inspekcyjnych na samolotach M-28 Bryza Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
  Numer umowy: AG1.372.1.1.2021.SZ
  Data obowiązywania: 2021-12-14
  Wykonawca: Towarzysstwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A
  Wartość umowy: 75385.07 zł
  
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
  Numer umowy: TZ2.37.1.1.02.2.2021.GP
  Data obowiązywania: 2021-12-20
  Wykonawca: PHUP „ROLMASZ” Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 1 76-200 Słupsk
  Wartość umowy: 1581411.00 zł
  
  Przebudowa wraz z robotami rozbiórkowymi Falochronu Północnego Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku
  Numer umowy: WT.372.226.1.1.8.2021.JMM
  Data obowiązywania: 2021-12-10
  Wykonawca: PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
  Wartość umowy: 26646938.99 zł