Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (część III zamówienia- na obszarze miasta Elbląg)
  Numer umowy: SP-2-380-29/III/2018
  Data obowiązywania: 2018-12-06
  Wykonawca: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 81-300 Elbląg
  Wartość umowy: 38035 zł
  
  Dostawa składników umundurowania i odznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni
  Numer umowy: AG2.372.1.2019
  Data obowiązywania: 2019-07-03
  Wykonawca: Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe DOM MODY "GUSTO" s.c. Augustyn Grulkowski, Danuta Rutkowska, 81-378 Gdynia, ul. Legionów 13
  Wartość umowy: 253190 zł
  
  Dostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni
  Numer umowy: WI2.372.I.2019.AŁ
  Data obowiązywania: 2019-07-03
  Wykonawca: IT-GRAMS s.c, ul. Budowlanych 46C, 80-298 Gdańsk
  Wartość umowy: 149875.5 zł
  
  Roboty czerpalne związane z utrzymaniem toru wodnego do Władysławowa
  Numer umowy: TI2.372.8.20.25.2019.JL
  Data obowiązywania: 2019-07-09
  Wykonawca: MARINE-SAILOR s.c., Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński, ul. Obrońców Westerplatte 10A, 84-360 Łeba
  Wartość umowy: 749500 zł
   
  Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Budowa Nabrzeża Wyspy Stogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Numer umowy: TI1.372.74.28.20.2019.JK
  Data obowiązywania: 2019-06-12
  Wykonawca: Wuprohyd Sp. z o. o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
  Wartość umowy: 401595 zł
  
  Ubezpieczenie jednostki pływającej Urzędu Morskiego w Gdyni- Kontroler-22
  Numer umowy: AG1-SZ-3800-1/2019
  Data obowiązywania: 2019-04-29
  Wykonawca: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87
  Wartość umowy: 49689 zł
   
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i rządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni; II część - dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami, cartridge do urządzeń firmy: Canon, Samsung, Toshiba, Ricoh, Kyocera, OKI, Epson, Konica Minolta, Panasonic, Olivetti.
  Numer umowy: TZ2-MC-3800-1-II/19
  Data obowiązywania: 2019-03-12
  Wykonawca: EMSO Sp. z o. o., Sp. k. ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin
  Wartość umowy: 174566.52 zł
  
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i rządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni; I część - dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami do urządzeń, firmy Hewlett-Packard.
  Numer umowy: TZ2-MC-3800-1-I/19
  Data obowiązywania: 2019-03-12
  Wykonawca: EMSO Sp. z o. o., Sp. k. ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin
  Wartość umowy: 65146.95 zł
  
  Usługa ochrony terenu
  Numer umowy: umowa na świadczenie usłuch ochrony terenu
  Data obowiązywania: 2019-02-12
  Wykonawca: EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa
  Wartość umowy: 850176 zł