Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (część III zamówienia- na obszarze miasta Elbląg)
  Numer umowy: SP-2-380-29/III/2018
  Data obowiązywania: 2018-12-06
  Wykonawca: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 81-300 Elbląg
  Wartość umowy: 38035 zł
   
  Świadczenie usług eksperta - konsultacje i doradztwo merytoryczne podczas procedury oddziaływania transgranicznego oraz przyjmowania dokumentacji w formie Rozporządzenia
  Numer umowy: INZ.372.2.2020.MGw
  Data obowiązywania: 2020-07-14
  Wykonawca: UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, ul. Morska 81087, 81-225 Gdynia
  Wartość umowy: 170724 zł
  
  Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
  Numer umowy: OIŚ.372.73.663.169.7.2020.PK
  Data obowiązywania: 2020-07-15
  Wykonawca: Maciej Fojcik Ocean Sense, 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 15
  Wartość umowy: 1340700 zł
  
  Kontrola okresowa stanu technicznego budowli umocnienia brzegu będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni w latach 2020 – 2023
  Numer umowy: 15/IOW/2020
  Data obowiązywania: 2020-07-02
  Wykonawca: Konsorcjum: Lider – Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie Partner – DIPRO BUDOWNICTWO Igor Heyducki, ul. A. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno
  Wartość umowy: 149268 zł
  
  Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego oraz akwenów portu morskiego w Elblągu
  Numer umowy: INZ.372.1.2020.AC
  Data obowiązywania: 2020-06-26
  Wykonawca: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia
  Wartość umowy: 900958.9 zł
  
  Sztuczne zasilanie brzegu w Gdyni Orłowie ok km 80,3 – 80,8
  Numer umowy: 9/IOW/2020
  Data obowiązywania: 2020-03-06
  Wykonawca: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. j. , Parszczyce dz. Nr 9/21, 84-110 Krokowa
  Wartość umowy: 2571000 zł
  
  Świadczenie usług transmisji danych punkt-punkt o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcy
  Numer umowy: WI1.267.1.2019.MH
  Data obowiązywania: 2020-01-27
  Wykonawca: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
  Wartość umowy: 136530 zł
  
  SUKCESYWNA DOSTAWA MAGNETRONÓW ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POTRZEB STACJI RADAROWYCH KRAJOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO (KSBM)
  Numer umowy: WI1.971.1.2019.MH
  Data obowiązywania: 2020-01-10
  Wykonawca: ELECOM Sp. z o.o., ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia
  Wartość umowy: 1478100.51 zł
  
  Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – część 2 zamówienia
  Numer umowy: TI.372.61.11.73.664.2.WMO
  Data obowiązywania: 2019-12-09
  Wykonawca: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk oraz Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych PIROMOR s.c. Henryk Moroz, Daria Bilik-Spaleniak ul. Towarowa 40, 83-400 Gdańsk
  Wartość umowy: 4786963.2 zł
  
  Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód portowych Władysławowa
  Numer umowy: INZ.371.3.1.2019.MGw
  Data obowiązywania: 2019-12-20
  Wykonawca: Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o. o. ul. Grottgera 26/3 80-311 Gdańsk
  Wartość umowy: 91143 zł