Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”
  Numer umowy: RI.372.73.666.1.5.2021.IG
  Data obowiązywania: 2021-04-20
  Wykonawca: BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
  Wartość umowy: 574073648.82 zł
  
  Wykonanie analizy prądów i falowania oraz ruchu rumowiska dla zadania pod nazwą „Wykonanie progów podwodnych w Gdyni Orłowie”
  Numer umowy: 10/IOW/2021
  Data obowiązywania: 2021-07-30
  Wykonawca: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
  Wartość umowy: 196800 zł
  
  Dostawa pojazdu typu quad w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego"
  Numer umowy: TZ2.37.2.1.04.1.2021.AS
  Data obowiązywania: 2021-06-25
  Wykonawca: Motocykle 3City Sp. z o.o., 88-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59A
  Wartość umowy: 47000 zł
  
  Dostawa lamp i urządzeń nawigacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
  Numer umowy: TZ2.37.2.1.02.2.2021.GP
  Data obowiązywania: 2021-05-24
  Wykonawca: ELSE Technical and Research Service co. Ltd Sp. z o.o.
  Wartość umowy: 211930.23 zł
  
  Dostawa pojazdu typu quad w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”.
  Numer umowy: TZ2.37.2.1.03.1.2021.AS
  Data obowiązywania: 2021-05-06
  Wykonawca: Motocykle 3 CITY Sp. z o. o. , ul. Marynarki Polskiej 59A, 80-557 Gdańsk
  Wartość umowy: 109990 zł
  
  Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do budynków i obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni; Część 2: „Dostawy energii elektrycznej do budynków i obiektów usytuowanych na terenie Portu Gdynia”
  Numer umowy: Umowa Nr 1 część 2/2019
  Data obowiązywania: 2019-11-28
  Wykonawca: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
  Wartość umowy: 606896.97 zł
  
  Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do budynków i obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni; Część 1: „Dostawy energii elektrycznej do budynków i obiektów usytuowanych na terenie Portu Gdańsk”;
  Numer umowy: Umowa nr 1 Część 1/2019
  Data obowiązywania: 2019-11-29
  Wykonawca: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
  Wartość umowy: 604768 zł
  
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej 95 dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni
  Numer umowy: TZ2-PB-3800-5-1/19
  Data obowiązywania: 2019-07-05
  Wykonawca: LOTOS PALIWA Sp. z o. o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk
  Wartość umowy: 362680 zł
  
  Roboty czerpalne związane z utrzymaniem torów wodnych do Rezydencji Prezydenta RP w Juracie
  Numer umowy: TI2.372.54.65.8/JL
  Data obowiązywania: 2019-12-20
  Wykonawca: MARINE - SAILOR Spółka cywilna, ul. Obrońców Westerplatte 10 A, 84-360 Łeba
  Wartość umowy: 580000 zł
  
  Dostawy energii elektrycznej do budynków i obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni usytuowanych poza Portami Gdynia i Gdańsk
  Numer umowy: umowa nr 1 CZĘŚĆ 3/2019
  Data obowiązywania: 2019-12-17
  Wykonawca: ENERGA OBRÓT S.A., , 80-309 GDAŃSK AL.GRUNWALDZKA 472
  Wartość umowy: 2449770.08 zł
  
  Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni i Helu oraz Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Zatoki Gdańskiej
  Numer umowy: INZ.371.2.1.2019.MGw
  Data obowiązywania: 2019-12-20
  Wykonawca: Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o. o., ul.Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk
  Wartość umowy: 1146360 zł