Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (część III zamówienia- na obszarze miasta Elbląg)
  Numer umowy: SP-2-380-29/III/2018
  Data obowiązywania: 2018-12-06
  Wykonawca: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 81-300 Elbląg
  Wartość umowy: 38035 zł
  
  Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”
  Numer umowy: TI1.372.73.660.1.42.2019.BO
  Data obowiązywania: 2019-10-04
  Wykonawca: konsorcjum firm: N.V Besix SA ul. AVENUE DES COMMUNAUTES 100 1200 BRUKSELA - NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot - NDI Spółka z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
  Wartość umowy: 991622781.98 zł
  
  Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą przyczepy ze sprzętem służącym utrzymaniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zadaniu pn.: ”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w miejscowości Kąty Rybackie – Etap III”
  Numer umowy: 20/IOW/2019
  Data obowiązywania: 2019-08-29
  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „STANA”, ul. Świętojańska 23 A, 82-340 Tolkmicko
  Wartość umowy: 1016804.25 zł
  
  Roboty czerpalne związane z utrzymaniem torów wodnych dla przystani Kuźnicy oraz Portu Jastarni
  Numer umowy: TI.2.372.226.57.36.MK
  Data obowiązywania: 2019-08-23
  Wykonawca: MARINE-SAILOR s.c. Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński, ul. Obrońców Westerplatte 10A, 84-360 Łeba
  Wartość umowy: 757823.5 zł
   
  ŚWIADCZENIE CAŁOROCZNYCH USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI FALOCHRONÓW I NABRZEŻY ORAZ POWIERZCHNI RZEK MOTŁAWA I MARTWA WISŁA ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MORSKI W GDYNI W LATACH 2019 - 2021 - CZĘŚĆ I - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POWIERZCHNI RZEKI MOTŁAWY ORAZ RZEKI MARTWEJ WISŁY W ZAKRESIE USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ STAŁYCH
  Numer umowy: TI2.372(381).01.28.2019.SC
  Data obowiązywania: 2019-08-01
  Wykonawca: DELFIN R.M. Firma Usługowa Jarosław Kryszewski, 83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 47
  Wartość umowy: 85700 zł
  
  Roczna kontrola obiektów hydrotechnicznych wraz z dokumentacją pokontrolną
  Numer umowy: TI.2.372.226.58.30.2019.MK
  Data obowiązywania: 2019-07-30
  Wykonawca: Projektowanie i Nadzory mgr inż. Jan Kłosowski , ul. Myśliwska 73C/7, 80-283 Gdańsk
  Wartość umowy: 43500 zł
  
  Świadczenie całorocznych usług utrzymania czystości falochronów i nabrzeży oraz powierzchni rzek Motława i Martwa Wisła administrowanych przez Urząd Morski w Gdynia w latach 2019-2021 - część II - utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży, do których dostęp jest tylko od strony lądu
  Numer umowy: TI2.372(381).01.27.2019.SC
  Data obowiązywania: 2019-07-22
  Wykonawca: Zakład Remontowo - Budowlany Bromix Sp. jawna Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir, 80-537 Gdańsdk, ul. Wyzwolenia 35
  Wartość umowy: 121260 zł
  
  Świadczenie całorocznych usług utrzymania czystości falochronów i nabrzeży oraz powierzchni rzek Motława i Martwa Wisła administrowanych przez Urząd Morski w latach 2019-2021 - część III - utrzymanie czystości falochronów rzeki Motławy oraz rzeki Martwa Wisła w zakresie usuwania zanieczyszczeń stałych
  Numer umowy: TI2.372(381).01.26.2019.SC
  Data obowiązywania: 2019-07-15
  Wykonawca: HYDROIN Sp. z o.o., 80--309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 480/21
  Wartość umowy: 209600 zł
  
  Dostawa składników umundurowania i odznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni
  Numer umowy: AG2.372.1.2019
  Data obowiązywania: 2019-07-03
  Wykonawca: Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe DOM MODY "GUSTO" s.c. Augustyn Grulkowski, Danuta Rutkowska, 81-378 Gdynia, ul. Legionów 13
  Wartość umowy: 253190 zł
  
  Dostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni
  Numer umowy: WI2.372.I.2019.AŁ
  Data obowiązywania: 2019-07-03
  Wykonawca: IT-GRAMS s.c, ul. Budowlanych 46C, 80-298 Gdańsk
  Wartość umowy: 149875.5 zł