Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (część III zamówienia- na obszarze miasta Elbląg)
  Numer umowy: SP-2-380-29/III/2018
  Data obowiązywania: 2018-12-06
  Wykonawca: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 81-300 Elbląg
  Wartość umowy: 38035 zł
  
  Sztuczne zasilanie brzegu w Gdyni Orłowie ok km 80,3 – 80,8
  Numer umowy: 9/IOW/2020
  Data obowiązywania: 2020-03-06
  Wykonawca: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. j. , Parszczyce dz. Nr 9/21, 84-110 Krokowa
  Wartość umowy: 2571000 zł
  
  Świadczenie usług transmisji danych punkt-punkt o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcy
  Numer umowy: WI1.267.1.2019.MH
  Data obowiązywania: 2020-01-27
  Wykonawca: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
  Wartość umowy: 136530 zł
  
  SUKCESYWNA DOSTAWA MAGNETRONÓW ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POTRZEB STACJI RADAROWYCH KRAJOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO (KSBM)
  Numer umowy: WI1.971.1.2019.MH
  Data obowiązywania: 2020-01-10
  Wykonawca: ELECOM Sp. z o.o., ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia
  Wartość umowy: 1478100.51 zł
  
  Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – część 2 zamówienia
  Numer umowy: TI.372.61.11.73.664.2.WMO
  Data obowiązywania: 2019-12-09
  Wykonawca: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk oraz Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych PIROMOR s.c. Henryk Moroz, Daria Bilik-Spaleniak ul. Towarowa 40, 83-400 Gdańsk
  Wartość umowy: 4786963.2 zł
  
  Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód portowych Władysławowa
  Numer umowy: INZ.371.3.1.2019.MGw
  Data obowiązywania: 2019-12-20
  Wykonawca: Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o. o. ul. Grottgera 26/3 80-311 Gdańsk
  Wartość umowy: 91143 zł
    
  Organizacja konferencji zamykającej oraz wykonanie materiałów drukowanych w ramach promocji projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
  Numer umowy: FE.374.137.2019.DK
  Data obowiązywania: 2019-10-28
  Wykonawca: Sun & More Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 25, 71-073 Szczecin
  Wartość umowy: 32000 zł
  
  Pięcioletnia kontrola obiektów hydrotechnicznych wraz z dokumentacją pokontrolną
  Numer umowy: TI2.374.58.38.2019.SC
  Data obowiązywania: 2019-10-29
  Wykonawca: Konsorcjum firm: Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzystof Łygoński i DIPRO Budownictwo Igor Heyducki, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie
  Wartość umowy: 142261.91 zł