robotnik ochrony wybrzeża
  Sygnatura ogłoszenia: 28/NSC/2021
  Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
  Miejsce pracy: ul.Rozewska 17, 84-104 Jastrzębia Góra
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-09-20 do: 2021-09-23
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  robotnik ochrony wybrzeża
  wybrany został kandydat:
  Pan KASPER ŚWIĄTCZAK zamieszkały w CHAŁUPACH.
  
  robotnik specjalista IOW/OOWU w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  Sygnatura ogłoszenia: 27/NSC/2021
  Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
  Miejsce pracy: ul. Kościuszki 13, 76-270 Ustka
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-09-17 do: 2021-09-24
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  robotnik specjalista IOW/OOWU w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  wybrany został kandydat:
  Pan JAROSŁAW WELENC zamieszkały w DĘBINIE.
  
  młodszy oficer portu ds.bezpieczeństwa morskiego - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA NR 11/2021
  Sygnatura ogłoszenia: 11/2021
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Gdańsk (KGK)
  Miejsce pracy: 80-642 Gdańsk, Stogi 23
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-09-09 do: 2021-09-13
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  młodszy oficer portu ds.bezpieczeństwa morskiego - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA NR 11/2021
  wybrany został kandydat:
  Pan Kamil Mazur zamieszkały w Borkowie.
   
  inspektor ds. administracyjno-kancelaryjnych
  Sygnatura ogłoszenia: 83308
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Wydział Transportu i Zaopatrzenia (TZ)
  Miejsce pracy: Gdynia, ul. Węglowa 18A
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-08-24 do: 2021-09-03
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  inspektor ds. administracyjno-kancelaryjnych
  wybrany został kandydat:
  Pani Nadia Kępka zamieszkała w Gdyni.
  
  specjalista ds. zaopatrzenia - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
  Sygnatura ogłoszenia: 83300
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Wydział Transportu i Zaopatrzenia (TZ)
  Miejsce pracy: Gdynia, ul. Węglowa 18A
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-08-24 do: 2021-09-03
  nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
  
  starszy specjalista do spraw zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich i infrastruktury farm wiatrowych
  Sygnatura ogłoszenia: 83268
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego (INZ)
  Miejsce pracy: Słupsk
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-08-23 do: 2021-09-06
  nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
  
  starszy specjalista do spraw zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich i infrastruktury farm wiatrowych
  Sygnatura ogłoszenia: 83270
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego (INZ)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-08-23 do: 2021-09-06
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  starszy specjalista do spraw zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich i infrastruktury farm wiatrowych
  wybrany został kandydat:
  Pani Iwona Korzonek zamieszkała w Gdyni.
  
  robotnik specjalista
  Sygnatura ogłoszenia: 25/NSC/2021
  Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
  Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)
  Miejsce pracy: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-08-23 do: 2021-09-10
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  robotnik specjalista
  wybrany został kandydat:
  Pan STANISŁAW TWORKOWSKI zamieszkały w GDYNI.
  
  Kierownik Statku I Kategorii (Kapitan)
  Sygnatura ogłoszenia: 26/NSC/2021
  Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
  Komórka organizacyjna: Wydział Usług Remontowych Taboru Pływającego (TP)
  Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Pokładowa 9 (załogi jednostek pływających)
  Ogłoszenie jest ważne od: 2021-08-17 do: 2021-08-23
  Nabór zakończony wyborem kandydatki/ta