starszy inspektor ds. zaopatrzenia/logistyki
  Sygnatura ogłoszenia: 65686
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Wydział Transportu i Zaopatrzenia (TZ)
  Miejsce pracy: 81-341 Gdynia, ul. Węglowa 18A
  Ogłoszenie jest ważne od: 2020-07-15 do: 2020-07-25
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  starszy inspektor ds. zaopatrzenia/logistyki
  wybrany został kandydat:
  Pan Wojciech Rosiński zamieszkały w Gdynia.
  
  starszy inspektor do spraw księgowości i finansów
  Sygnatura ogłoszenia: 65697
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Wydział Finansowo - Księgowy (FK)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2020-07-14 do: 2020-07-24
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  starszy inspektor do spraw księgowości i finansów
  wybrany został kandydat:
  Pani Wioletta Szydełko zamieszkała w Gdyni.
  
  naczelnik biura ds. obronnych żeglugi (BSOŻ) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
  Sygnatura ogłoszenia: Informacja o naborze wewnętrznym nr 5/2020
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Biuro Spraw Obronnych Żeglugi (BSOŻ)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2020-07-07 do: 2020-07-09
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  naczelnik biura ds. obronnych żeglugi (BSOŻ) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
  wybrany został kandydat:
  Pan Mirosław Połka zamieszkały w Gdyni.
   
  starszy inspektor - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
  Sygnatura ogłoszenia: 64649
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2020-06-25 do: 2020-06-30
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  starszy inspektor
  wybrany został kandydat:
  Pani Aleksandra Pietsch zamieszkała w Rumia.
  
  inspektor ds. gospodarki materiałowej
  Sygnatura ogłoszenia: 64535
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
  Miejsce pracy: Lubiatowo
  Ogłoszenie jest ważne od: 2020-06-24 do: 2020-07-06
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  inspektor ds. gospodarki materiałowej
  wybrany został kandydat:
  Pani Anna Szeliga zamieszkała w Choczewie.
   
  operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
  Sygnatura ogłoszenia: 64108
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2020-06-11 do: 2020-06-16
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej
  wybrany został kandydat:
  Pani Antonina Kołodziejczyk zamieszkała w Gdańsku.
  
  specjalista ds. zaopatrzenia
  Sygnatura ogłoszenia: 63988
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Wydział Transportu i Zaopatrzenia (TZ)
  Miejsce pracy: Gdynia, ul.Węglowa 18A
  Ogłoszenie jest ważne od: 2020-06-10 do: 2020-06-20
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  specjalista ds. zaopatrzenia
  wybrany został kandydat:
  Pani Grażyna Przybylska zamieszkała w Kosakowo.