ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
  Sygnatura ogłoszenia: 14/NSC/2019
  Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
  Miejsce pracy: obszar właściwości terytorialnej Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-10-24 do: 2019-10-28
  Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata.
  
  operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
  Sygnatura ogłoszenia: 7/2019
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-10-24 do: 2019-10-31
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
  wybrany został kandydat:
  Pan MARCIN CHWIAŁKOWSKI zamieszkały w Gdyni.
  
  kierownik oddziału ds. techniczno-nawigacyjnych
  Sygnatura ogłoszenia: 55511
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
  Miejsce pracy: Gdańsk
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-10-09 do: 2019-10-19
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  kierownik oddziału ds. techniczno-nawigacyjnych
  wybrany został kandydat:
  Pan Dariusz Stasiak zamieszkały w Gdyni.
  
  bosman portu ds. bosmanatu portu (KPH)
  Sygnatura ogłoszenia: 55374
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Hel (KPH)
  Miejsce pracy: Hel, Jastarnia, Kuźnica
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-10-08 do: 2019-10-18
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  bosman portu ds. bosmanatu portu (KPH)
  wybrany został kandydat:
  Pan Krzysztof Dettlaff zamieszkały w Jastarni.
  
  Kapitan Portu Hel (KPH) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
  Sygnatura ogłoszenia: Informacja o naborze wewnętrznym nr 6/2019
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Hel (KPH)
  Miejsce pracy: Hel
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-10-07 do: 2019-10-14
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  Kapitan Portu Hel (KPH) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
  wybrany został kandydat:
  Pan Dariusz Sobolewski zamieszkały w Gdyni.
  
  bosman portu ds.służby dyżurnej (KGK)
  Sygnatura ogłoszenia: 55309
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Gdańsk (KGK)
  Miejsce pracy: Gdańsk, Kpt. Poinca 1
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-10-05 do: 2019-10-15
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  bosman portu ds.służby dyżurnej (KGK)
  wybrany został kandydat:
  Pan Jerzy Kołecki zamieszkały w Gdańsku.
  
  bosman portu ds.służby dyżurnej (KGK)
  Sygnatura ogłoszenia: 54992
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Gdańsk (KGK)
  Miejsce pracy: Gdańsk, Kpt. Poinca 1
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-09-28 do: 2019-10-08
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  bosman portu ds.służby dyżurnej (KGK)
  wybrany został kandydat:
  Pan Maciej Mądrzyński zamieszkały w Rumii.
  
  starszy nadzorca ochrony wybrzeża ds. ochrony wybrzeża i monitoringu przyrodniczego
  Sygnatura ogłoszenia: 54242
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
  Miejsce pracy: obszar właściwości terytorialnej Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-09-17 do: 2019-10-03
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  starszy nadzorca ochrony wybrzeża ds. ochrony wybrzeża i monitoringu przyrodniczego
  wybrany został kandydat:
  Pan Tomasz Kibort zamieszkały w Sztutowie.
  
  straszy operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
  Sygnatura ogłoszenia: 5/2019
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-09-12 do: 2019-09-19
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  straszy operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
  wybrany został kandydat:
  Pan Mirosław Klarowski zamieszkały w Gdyni.
  
  oficer portu ds. służby ruchu - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
  Sygnatura ogłoszenia: 53934
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Gdynia (KGA)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2019-09-10 do: 2019-09-30
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  oficer portu ds. służby ruchu
  wybrany został kandydat:
  Pan Przemysław Zając zamieszkały w Żukowie.