Naprawa falochronu na bulwarze w Gdyni (Etap I)
  Data publikacji: 2018-06-18
  Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-26

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na: "Naprawa falochronu na bulwarze w Gdyni (Etap I)" decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.06.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: ConCraft Michał Rakowiec ul. Rynek Staromiejski 1/5, 75-007 Koszalin za cenę 109 000,00 zł netto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Przedmiotem zamówienia są konsultacje i doradztwo merytoryczne na rzecz Zamawiającego w kwestiach związanych z procedurą oddziaływania transgranicznego dla projektu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000” oraz konsultowanie tłumaczonej na język angielski i niemiecki dokumentacji w celu przeprowadzenia w/w procedury.
  Data publikacji: 2020-01-15
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-22

  Zamawiający z dniem 22.01.2020 r. unieważnił w/w zamówienie publiczne, gdyż przedmiot zamówienia polegający na świadczeniu usługi eksperta wymaga wprowadzenia znaczących zmian, które mają wpływ na przeprowadzenie prawidłowo zamówienia publicznego w ww. zakresie. Zamówienie będzie powtórne w najbliższym czasie.

  Wyjaśnienia i komentarze:
  W dniu 17.01.2020 dokonano zmiany w dokumentach:
  1. w załączniku nr 4 Zaproszenie do składania ofert przedłużono termin do dnia 23.01.2020r. oraz dokonano zmian w pkt. 3 opis kryteriów.
  2. w załączniku nr 4a Formularz ofertowy dokonano zmiany pkt.b).
  Dodano załączniki nr 4 OPZ z dnia17.01.2020 r. oraz załącznik nr 4a Formularz ofertowy z dnia 17.01.2020r. oraz Pismo z dnia 17.01.2020 r.

  W dniu 22.01.2020. unieważniono postępowanie.
  
  Serwis i konserwacja zapór drogowych, bram przesuwnych, bram segmentowych, domofonów, bram garażowych, rolet elektrycznych zamontowanych w Urzędzie morskim w Gdyni oraz w placówkach terenowych.
  Data publikacji: 2020-01-03
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-21

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na serwis i konserwację zapór drogowych, bram przesuwnych, bram segmentowych, domofonów, bram garażowych, rolet elektrycznych zamontowanych w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w placówkach terenowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.01.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Lireco eco Magda Komajda, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia za cenę 13 345,50 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”
  Data publikacji: 2020-01-03
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-17

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
  Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
  za kwotę 20 778,84 brutto.
  Dziękujemy za złożone oferty.

  Wyjaśnienia i komentarze:
  W wyniku analizy dokumentacji zmieniono zapis:
  1. w załączniku nr 2 OPZ na stronie 1 pkt 1. było "trzech" zmieniono na "18";
  2. w załączniku nr 3 Projekt umowy na stronie 2 ust. 1 pkt. 1 było "piętnastu" zmieniono na "osiemnastu".
  W dniu 9.01.2020 dokonano zmiany w dokumentach:
  1. w załączniku nr 2 OPZ na stronie 1 pkt 5. było "50 000" zmieniono na "30 000";
  2. w załączniku nr 4 Zaproszenie do składania ofert przedłużono termin do dnia 15.01.2020r.
  Dodano załączniki nr 2 OPZ z dnia 09.01.2020 r. oraz załącznik nr 4 Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.01.2020r. oraz Pismo z dnia 09.01.2020 r.
  
  Usługa polega na podstawieniu kontenerów wielkości około 4 m3 do gromadzenia nieczystości zebranych podczas sezonowego sprzątania plaż wraz z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni:

  1. Obwód Ochrony Wybrzeża Sztutowo, ul. Obozowa 10, 82-110 Sztutowo,
  2. Obchód Ochrony Wybrzeża Jantar, ul. Gdańska 2a, 82-113 Mikoszewo,
  3. Obchód Ochrony Wybrzeża Piaski, ul. Piaskowa 28, 82-120 Krynica Morska.
  Data publikacji: 2019-12-24
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-21

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegającą na podstawieniu kontenerów do gromadzenia nieczystości wraz z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.01.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kanałowa 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański za cenę 122,00 zł brutto za 1 m3.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Dostawa samochodu terenowego typu pickup z podwójna kabiną i zabudową HARDTOP. Termin składania ofert do dnia 17.12.2019r. do godz.15:00.
  Data publikacji: 2019-12-13
  Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-18

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę samochodu terenowego typu pickup z podwójną kabiną i zabudową HARDTOP, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GBG Gołębiewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Lubichowska 141, 83-200 Starogard Gdański, za cenę 161.087,00zł brutto.

  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Dostawa miniciągnika z pługiem odśnieżnym. Termin składania ofert do dnia 17.12.2019r. do godz.15:00.
  Data publikacji: 2019-12-13
  Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-18

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę przyczep miniciągnika z pługiem odśnieżnym, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Cemarol Sp. z o.o. ul.Główna 89, 76-251 Kobylnica, za cenę 66.420,00zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  Wyjaśnienia i komentarze:
  W związku z otrzymaniem zapytania Wykonawcy dotyczącym możliwości zmian specyfikacji miniciągnika w formularzu oferty, zamawiający przedstawia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
  Pytanie 1:
  Czy dopuszczą państwo złożenie oferty na ciągnik z prędkością wałka na tylny WOM równą 540 obr/min??
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje zmian specyfikacji miniciągnika w proponowanym zakresie.
  
  Dostawa samochodu terenowego typu pickup z podwójna kabiną. Termin składania ofert do dnia 14.12.2019r. do godz.15:00.
  Data publikacji: 2019-12-11
  Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-16

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę samochodu terenowego typu pickup z podwójną kabiną, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GBG Gołębiewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Lubichowska 141, 83-200 Starogard Gdański, za cenę 116.743,00zł brutto.

  Dziękujemy za złożenie ofert.

  Wyjaśnienia i komentarze:
  W związku z otrzymaniem zapytania Wykonawcy dotyczącym możliwości zmian specyfikacji samochodu w formularzu oferty, zamawiający przedstawia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
  Pytanie 1:
  Czy Zamawiający dopuści samochód o długości całkowitej 5282 mm?
  Odpowiedź:
  Zamawiający zmienia specyfikację samochodu poprzez dopuszczenie samochodu o długości całkowitej wynoszącej min. 5280mm.

  Pytanie 2:
  Czy Zamawiający dopuści samochód bez elektrycznie składanych lusterek bocznych?
  Odpowiedź:
  Zamawiający zmienia specyfikację samochodu poprzez dopuszczenie samochodu bez elektrycznie składanych lusterek bocznych.

  Pytanie 3:Czy Zamawiający dopuści samochód z kątem rampowym bez obciążenia 24°?
  Odpowiedź:
  Zamawiający zmienia specyfikację samochodu poprzez dopuszczenie samochodu z kątem rampowym wynoszącym min. 24°.

  Załączono formularz oferty po zmianach w specyfikacji samochodu.
  
  Dostawa toaletowych produktów z papieru dla potrzeb urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 16.12.2019 r. do godz. 15:00.
  Data publikacji: 2019-12-11
  Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-18

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę toaletowych produktów z papieru, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PPHU "DRACHMA" P. Mokrzyszak,
  ul. Rzemieślnicza 14, 83 - 000 Pruszcz Gdański; za cenę 43 302,15 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Usługa polegająca na ochronie w formie monitorowania lokalnego systemu wizyjnego z interwencją grupy szybkiego reagowania w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni, Zaplecze magazynowe w Elblągu przy ul. Grażyny 2.
  Data publikacji: 2019-12-06
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-21

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegająca na ochronie w formie monitorowania lokalnego systemu wizyjnego z interwencją grupy szybkiego reagowania w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni, Zaplecze magazynowe w Elblągu przy ul. Grażyny 2., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.01.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PROMET - SERVICE Sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 119,82-300 Elbląg za cenę 2 952,00 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Dostawa odzieży ochronnej termoaktywnej. Termin składania ofert do 09.12.2019 r. do godz. 15:00.
  Data publikacji: 2019-12-04
  Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-10

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę odzieży termoaktywnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
  F.H. "AS BHP" Marzena Rzepińska, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia,; za cenę 86 101,85 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.