Nagłówek SK4

Zaproszenie na 4. spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na czwarte spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30 w Sala pod Kopułą, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5.

Formularz rejestracji dostępny jest na stronie https://pzp-sk4.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274.

Informacja na temat zasilania plaż

refulacja Sopot 2005 rokUrząd Morski w Gdyni informuje, iż w pierwszej połowie czerwca 2019 roku na plażach w Gdańsku Jelitkowie prowadzone będą prace, polegające na budowie plaż poprzez refulację. Refulacja polega na dostarczaniu rurociągami na plażę mieszanki piasku i wody, a następnie rozgarnianiu i profilowaniu przez maszyny budowlane pozostałego na plaży piasku. Dzięki tym działaniom plaże w Jelitkowie zostaną poszerzone o około 40 metrów. Celem tych działań jest ochrona brzegu morskiego przed erozją.

Wskazane wyżej prace będą prowadzone od wejścia na plażę nr 54 do wejścia nr 78. Główny transport ciężkiego sprzętu odbywać się będzie wejściem nr 63.

Czytaj dalej

Kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”

Ruszyła kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”. Ma ona na celu zwiększenie świadomości podróżujących na temat przysługujących im praw. Kampania jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Więcej o prawach pasażerów na stronie „Twoja Europa”.

Posty na temat praw pasażerów można znaleźć na profilu European Commission.
dg_move_rights_campaign_typoposter_2009_a1_maritime_pl (2)

Czytaj dalej

Europejska Konferencja Nawigacyjna ENC 2019

W konferencji ENC2019 wzięli udział przedstawiciele 28 państw

prof. Krzysztof Czaplewski podczas otwarcia. W konferencji ENC2019 wzięli udział przedstawiciele 28 państw

Kolejna konferencja nawigacyjna zorganizowana przez EUGIN (Europejska Grupa Instytutów Nawigacji) oraz Polskie Forum Nawigacyjne (PFN) odbyła się w Warszawie w dniach 08-12/04/2019. Jednym z organizatorów Konferencji był Urząd Morski w Gdyni. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj dalej

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 2 maja 2019 dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Zgodnie z § 1 zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dla pracowników administracji rządowej ustala się dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy natomiast 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

SAD Drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni

Drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni

W ostatnią sobotę, 6 kwietnia br., drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni wzięła udział w  turnieju halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Kultury w Dziwnowie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Morski w Szczecinie, któremu serdecznie dziękujemy za tę inicjatywę, gościnę i zapewnienie wspaniałej atmosfery! W turnieju wzięło udział osiem drużyn, reprezentujących różne instytucje związane z gospodarką morską. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

Czytaj dalej

„Franken” – zagrożenia i stan faktyczny

Urząd Morski w Gdyni prowadzi intensywne działania w celu rozeznania rzeczywistej sytuacji ekologicznej wraku niemieckiego statku z okresu II Wojny Światowej o nazwie „Franken”. Powołany w 2018 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zespół zajmuje się gromadzeniem informacji w tym zakresie. Kolejne spotkanie zespołu powinno odbyć się jeszcze w kwietniu b.r. i jego celem będzie ostateczne sformułowaniem rekomendacji do dalszego postępowania z wrakiem i potencjalnym zagrożeniem dla środowiska morskiego. Wszystkie zebrane do tej pory materiały świadczą o dużo mniejszym, niż pierwotnie przypuszczano zagrożeniu dla środowiska morskiego ze strony tego obiektu.

Czytaj dalej

Uroczyste zatwierdzenie decyzji o unijnym dofinansowaniu dla projektu Urzędu Morskiego w Gdyni pn. „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”

Wręczenie decyzji o dofinansowaniu projektu. Od prawej: Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)

Od prawej: Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) fot. Łukasz Kobus

W dniu 2 kwietnia br. Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych 9 projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozytywne decyzje w imieniu beneficjentów POIiŚ zostały odebrane w Brukseli z rąk komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Pani Coriny Creţu. W imieniu Urzędu Morskiego w Gdyni, realizującego projekt „Modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” decyzję odebrał Pan Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi, a także Pracownikom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

O projekcie pisaliśmy wcześniej:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=27244
https://www.umgdy.gov.pl/?p=25442

Szczegóły dostępne są również w zakładce „PROJEKTY”:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=25442

Czytaj dalej

Spotkanie z potencjalnymi uczestnikami przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”

SAD teren po wycince drzew W poniedziałek 25 marca br. w miejscu planowanej inwestycji odbyło się spotkanie Inwestora z potencjalnymi wykonawcami – firmami zainteresowanymi wzięciem udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”. Uczestniczyło w nim około 20 firm, a jego celem było przede wszystkim umożliwienie obejrzenia terenu inwestycji po zakończeniu wycinki drzew. Spotkanie miało charakter dobrowolny, w jego trakcie była możliwość zadawania pytań obecnym na miejscu przedstawicielom Urzędu, niemniej jednak, ze względu na to, iż była to wizja lokalna, poproszono o przesłanie ich treści drogą elektroniczną. Tak jak w przypadku wcześniejszych pytań, zostaną one zamieszone wraz z odpowiedziami na „Platformie e-usług”, w miejscu gdzie znajduje się cała dokumentacja przetargowa.

Informacja na temat ewentualnego wzrostu kosztu realizacji inwestycji pt. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

W związku z licznymi pytaniami, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, iż program wieloletni pt. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” zakłada koszt inwestycji na poziomie 880 mln złotych.

Kwota, do jakiej mógłby ewentualnie wzrosnąć koszt budowy kanału, podana w ostatnich dniach mediom przez Panią Annę Stelmaszyk-Świerczyńską, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych (1,2-1,3 mld),  wynikała z wieloletniego doświadczenia przy prowadzeniu postępowań przetargowych w zakresie budowli hydrotechnicznych i była wyłącznie szacunkowa. Może ona nie odzwierciedlać ostatecznej wartości inwestycji.

W związku z tym, że szacunki wykonane były kilka lat temu oraz uwzględniając wzrost cen materiałów i sytuację na rynku nie jest wykluczone, że założona kwota ostatecznie ulegnie zmianie. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż do czasu otwarcia ofert w pierwszej części przetargu – planowane jest ono na chwilę obecną na połowę kwietnia br., mogą to być wyłącznie szacunki. Brak jest dokładnych wyliczeń, co do możliwego wzrostu kosztów budowy kanału. Przy ostatnich dużych przetargach odnotowaliśmy wzrost cen ofert w stosunku do kosztorysów inwestorskich w różnym stopniu.