Wykazy uwag i wniosków do projektów planów zagospodarowania przestrzennego

PZP ZGD - Zakres

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego akwenów portowych oraz Zatoki Gdańskiej

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmian.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego akwenów portowych oraz Zatoki Gdańskiej:

Czytaj dalej

Postęp prac przy budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

SAD budowa drogi wodnej czerwiec 2020

Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej zakończono prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego wraz z zakotwieniem mikropali  i zalądowieniem tego obszaru. Na nasadach falochronu zachodniego i wschodniego także zakończyło się pogrążanie ścianek szczelnych. Trwają prace pogłębiarskie w rejonie nabrzeża południowego. Coraz bardziej widoczne są też efekty prac przy budowie mostu, śluzy i kanału żeglugowego. Na mostach północnym i południowym zakończono pogrążanie pali prefabrykowanych, a na moście południowym, na którym prace są bardziej zaawansowane, trwają roboty żelbetowe.

– Planujemy uzyskać gotowość tego obiektu do przejazdu i poprowadzenia nim ruchu, w pierwszej połowie przyszłego roku – mówi Jacek Szymański dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. Ten obiekt jest niezbędny z tego względu, że musimy przełożyć na niego ruch, aby umożliwić wykonywanie ścianek szczelnych i kanału żeglugowego.

Zobacz i pobierz film z budowy:

Zobacz i pobierz zdjęcia z budowy:

https://we.tl/t-Oqdag7DphJ

 Te materiały mogą Państwo wykorzystać z dopiskiem „Materiały prasowe NDI/Besix”.

Czytaj dalej

Zniesienie ograniczeń w żegludze krajowej w zakresie ilości przewożonych pasażerów

Na podstawie § 20 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) do dnia 30 czerwca 2020 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje statkami pasażerskimi w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkami żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób – danym statkiem można przewozić, w tym samym czasie, jeżeli pozwala na to dokument bezpieczeństwa statku, nie więcej niż 12 pasażerów, a w przypadku gdy statek, zgodnie z dokumentem bezpieczeństwa statku, może przewozić ponad 23 pasażerów, nie więcej niż wynosi połowa dopuszczalnej liczby pasażerów określona w dokumencie bezpieczeństwa statku.

Od dnia 1 lipca 2020 r., na mocy wyżej wskazanego przepisu, ograniczenie nie obowiązuje.

Tekst rozporządzenia z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W dniu 25 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Marynarza

Logo Święta Morza 2020

W tym roku z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, o marynarzach i sytuacji, w jakiej się znaleźli należy mówić szczególnie głośno.

Szacuje się, że 200 000  marynarzy utknęło na statkach z powodu pandemii koronawirusa, a ograniczenia w podróżowaniu i blokady na całym świecie wciąż uniemożliwiają im ukończenie kontraktów – informuje ICS  i jednocześnie ostrzega, że więcej pracowników znajdzie się w tej sytuacji, jeśli rządy nadal nie będą ułatwiać zmiany załóg. Wielu z tych marynarzy będzie doświadczać niekorzystnego wpływu na ich zdrowie psychiczne i ograniczoną zdolność do bezpiecznego wykonywania swoich zadań w obliczu rosnącego przemęczenia.

Czytaj dalej

Obchody Święta Morza 2020 – „W hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wachtę”

Wieniec "Tym co odeszli na wieczną wachtę" 2020

SAD logo Święta Morza

W piątek, 19 czerwca br. o godzinie 12.00 z pokładu jednostki inspekcyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiciele Organizatorów tegorocznego Święta Morza uczcili minutą ciszy pamięć po zmarłych i złożyli do morza wieniec w hołdzie tym, co odeszli na wieczną wachtę. W tym roku, podczas tradycyjnie odbywającej się w dniu inauguracji gdyńskich obchodów uroczystości towarzyszył nam żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – s/v Dar Młodzieży, na którym odbyła się parada burtowa.

 

Czytaj dalej

Wrak jachtu zlokalizowanego przez Urząd Morski w Gdyni wydobyty

Obraz batymetryczny wraku jachtu „BETTY MARIEL” uzyskane na podstawie pomiarów hydro-graficznych zrealizowanych przez Urząd Morski w Gdyni w dniu 04.06.2020 r.

Obraz batymetryczny wraku jachtu „BETTY MARIEL” uzyskane na podstawie pomiarów hydro-graficznych zrealizowanych przez Urząd Morski w Gdyni w dniu 04.06.2020 r.

Wczoraj, 17 czerwca 2020 roku wrak jachtu  żaglowego „BETTY MARIEL”, zalegającego na wysokości Orłowa został wydobyty przez właściciela, a co się z tym wiąże, przestał stanowić przeszkodę nawigacyjną w tym rejonie. Cała akcja możliwa była po tym, jak Wydział Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 4 czerwca br. zlokalizował wrak. Miało to miejsce w trakcie prowadzenia poszukiwawczych pomiarów hydrograficznych, z pokładu jednostki m/h „SONAR 4”.

Czytaj dalej

Operacja neutralizacji niemieckiej miny morskiej w rejonie Portu Gdynia – informacja o zakończeniu akcji

Detonacja miny GC fot 1

Neutralizacja niemieckiej miny GC. Zatoka Gdańska, 16.06.2020r. fot. Grażyna Sadłoń, Urząd Morski w Gdyni

We wtorek, 16 czerwca 2020 roku o godz. 12.02 z powodzeniem zakończono  operację niszczenia niemieckiej miny GC, zalegającej w okolicy wejścia południowego do Portu Gdynia. Z uwagi na procedury zastosowane przez specjalistów z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, a mianowicie wypalanie materiału wybuchowego znajdującego się w minie, udało się znacznie zmniejszyć siłę detonacji.

Czytaj dalej

Operacja neutralizacji niemieckiej miny morskiej w rejonie Portu Gdynia – aktualizacja

Po sprawdzeniu prognozy pogody, Marynarka Wojenna potwierdziła dzisiaj, że podjęcie, przeholowanie i neutralizacja niemieckiej miny GC, zalegającej na podejściu do portu Gdynia, rozpocznie się jutro, 16.06.2020r. (wtorek) o godz. 08.00. Zgodnie z założeniem akcja powinna potrwać do godziny ok. 15.00.

Operacja neutralizacji niemieckiej miny morskiej w rejonie Portu Gdynia – informacja o planowanych działaniach

Operacja neutralizacji niemieckiej miny morskiej w rejonie Portu Gdynia – informacja o planowanych działaniach

Urząd Morski w Gdyni informuje, że w okresie pomiędzy 15 – 19 czerwca br. (zapasowy termin 22-26 czerwca br.), z rejonu między wejściem południowym do Portu Gdynia a Basenem Żeglarskim, przeprowadzona zostanie operacja wydobycia i neutralizacji miny morskiej, pochodzącej z okresu II wojny światowej. Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie miny jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Najbardziej prawdopodobna data operacji to 16.06.br. – ostateczne jej potwierdzenie nastąpi w poniedziałek, 15.06.br.

Czytaj dalej

Raport z prac przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Stan na dzień 30 maja 2020 roku.

W sobotę, 30 maja 2020 roku plac budowy odwiedzili Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawicki oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Wizyta Precydenta, Premiera i Ministra GMIŻŚ na przekopie

Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej kontynuowane są prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego.  Wykonany został już odcinek o długości 250 metrów. Zakończono pogrążanie ścianki szczelnej na nasadzie falochronu zachodniego – jej długość to 230 metrów. Teraz wykonywana jest jego część zasadnicza, do której użyty będzie sprzęt pływający.

Rozpoczęto również budowę falochronu wschodniego, obecnie prace prowadzone są na pierwszych 7 sekcjach od strony lądowej (pogrążanie ścianek stalowych szczelnych).

Czytaj dalej