Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
tel. 58 355-33-33 fax. 58 621-72-31
  Wyszukaj   zaawansowane
WYDZIAŁ DOKUMENTÓW MARYNARSKICH (WDM)
Kontakt
Opłaty
Lista lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych i morskich - na podstawie przesłanych list z WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY
Akty Prawne
Druki wniosków i formularzy
Załatwianie spraw
Ośrodki szkoleniowe
NURKOWIE
OGŁOSZENIA

Liczba odwiedzin: 369857
 
K O M U N I K A T
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że z dniem 20 sierpnia 2013r. weszły w życie nowe przepisy Rozporządzenia MTB i GM w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( Dz.U. poz.937 z dnia 7 sierpnia 2013r.) wdrażające zapisy zmian z Manilii 2010r. do załącznika Konwencji STCW.
Nowe wymagania nałożone na państwa stron Konwencji STCW obowiązują od     dnia 1 stycznia 2017r. Oznacza to, że po tej dacie wszystkie dokumenty, które posiadają marynarze powinny spełniać kryteria Konwencji STCW.
W związku z powyższym wszystkie dyplomy oficerskie wydane przez Urzędy Morskie przed wejściem w życie w/w Rozporządzenia zachowują swoją ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016r.
 Z dniem 20 sierpnia 2013 r. Urzędy Morskie rozpoczęły wydawanie dokumentów zgodnych z nowym Rozporządzeniem Ministra.
 Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydania, wymiany lub odnowienia dokumentów kwalifikacyjnych i świadectw przeszkoleń specjalistycznych znajdują się na wewnętrzej stronie Wydziału Dokumentów Marynarskich.
UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
                    WYDANIE DYPLOMÓW   :
1.oficera wachtowego na statkach o poj.brutto 500 i powyżej - wymóg posiadania  świadectwa przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem.
2.oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn 750 KW i powyżej- wymóg posiadania świadectwa przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową.
 !!!!! Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie w/w dyplomu posiada wymagane świadectwo przeszkolenia, to dyplom wydaje się na 5 lat.W przypadku braku w/w świadectwa dyplom wydany zostanie z ograniczonym terminem ważności tj. do 31.12.2016r.
                    
 
  Wersja do wydruku       Prześlij do znajomego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  © Urząd Morski w Gdyni wersja 4.5.9