Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

TABELA Z OPINIAMI, uzyskanymi przez Inwestora – Urząd Morski w Gdyni, w trybie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Działania zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Morski w Gdyni w dniu 04.07.2017 r. złożył do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek wraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat” (załącznik nr 9). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.18 z dnia 11.08.2017 r. (załącznik nr 8)  ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa opracowanie powyższej dokumentacji. Do końca maja 2018 r. raport powinien zostać złożony do RDOŚ w Olsztynie.

Urząd Morski w Gdyni w dniu 30.05.2018 r. złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Po analizie dokumentacji pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Informacja o ich terminie zostanie podana w obwieszczeniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Opracowania, analizy i badania związane z – „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

  1. „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Koncepcja połączenia drogowego na Mierzei Wiślanej w rejonie kanału żeglugowego część 2 – Opis i analiza projektowanych połączeń drogowych i rozwiązań w okresie przejściowym – opracowaną przez Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Lider Konsorcjum Polbud Pomorze, Wykonawca Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o
  2. „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Koncepcja techniczna i kosztowa kanału żeglugowego wraz z niezbędnymi budowlami hydrotechnicznymi – opracowana przez Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Lider Konsorcjum Polbud Pomorze, Wykonawca Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o.
  3. „Pobór prób rdzeniowych i badanie urobku na torach pozostałych i torze głównym” Instytut Morski w Gdańsku, 2009r.
  4. „Ocena rozmieszczenia i liczebności ptaków wodnych na terenie polskiej części Zalewu Wiślanego na podstawie obserwacji: z 2009 r., z okresu 18.03. ÷ 30.09.2010 r. i za okres 22.09. ÷ 20.12.2010 r. oraz raport końcowy” Goc M., Mokwa T. Ecotone, Sopot,  2009÷2011 r.
  5. „Badanie dna polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską”.
    Praca zbiorowa pod redakcją Lucjana Gajewskiego, Instytut Morski w Gdańsku, 2010 r.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: