Praktyki i staże

SP_praktyki_logoUrząd Morski w Gdyni uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Propozycje praktyk w ramach tego programu publikujemy w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Urzędzie Morskim w Gdyni można uzyskać pod numerem telefonu 058 355 31 77 oraz adresem mailowym praktyki@umgdy.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w bieżącym roku są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie urzędu.

Informacje ogólne dotyczące realizacji praktyk
Informacje dotyczące zgłoszeń na praktyki


Ogłoszenia o praktykach studenckich:

 1. PRAKTYKA W DZIALE POKŁADOWYM STATEK ZODIAK PORT PÓŁNOCNY GDAŃSK (system zmianowy) – w okresie 15.07-15.08.2018 statek wyłączony jest z możliwości odbycia praktyki
 2. PRAKTYKA W DZIALE MASZYNOWYM STATEK ZODIAK, PORT PÓŁNOCNY GDAŃSK (system zmianowy)- w okresie 02.07-31.08.2018 statek wyłączony jest z możliwości odbycia praktyki
 3. PRAKTYKA  – INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 4. PRAKTYKA  – WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA GEODEZYJNEGO CZERWIEC
 5. PRAKTYKA  – WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA GEODEZYJNEGO SIERPIEŃ
 6. PRAKTYKA  – WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA GEODEZYJNEGO WRZESIEŃ
 7. PRAKTYKA – WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
 8. PRAKTYKA – WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA
 9. PRAKTYKA – KAPITANAT PORTU GDAŃSK
 10. PRAKTYKA – SEKRETARIAT CENTRALNEJ MORSKIEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
 11. PRAKTYKA – WYDZIAŁ USŁUG REMONTOWYCH TABORU PŁYWAJĄCEGO
 12. PRAKTYKA – INSPEKTORAT NADZORU I MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU MORSKIEGO
 13. PRAKTYKA – WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: