Wolne stanowiska

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, ze zm.) informujemy, iż:

administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chrzanowskiego 10,

  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu naboru,
  • dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Załączniki:
  1. Oświadczenia kandydata w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej w Urzędzie Morskim w Gdyni.
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (Oświadczenie dla kandydatów na wolne stanowisko będące i niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (Oświadczenie dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).
  4. Kwestionariusz osoby ubiegającej sie o zatrudnienie na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej (Kwestionariusz dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).
  5. Wzór podania o zatrudnienie na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej (Wzór podania dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).

Wolne stanowiska

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: