Akcja przeciwlodowa – KGA

MARITIME OFFICE IN GDYNIA
POLISH ICEBREAKING SERVICE FOR EAST COAST OF POLAND.

CURRENT INFORMATIONS:

Ice breaking action has been announced for ice covered internal water in port of Gdansk since February 28th 2018 @ 15:00 LT.

Ice breaking action for Gdansk port has been completed on 08th March 2018 @ 15:00 LT

URZĄD MORSKI W GDYNI
AKCJA PRZECIWLODOWA DLA WSCHODNIEGO WYBRZEŻA.

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Dnia 28 lutego od godz. 15:00 ogłoszono akcję przeciwlodową dla zalodzonych akwenów wewnętrznych portu Gdańsk.

08 marca 2018 o godz. 15:00 zakończono akcję przeciwlodową dla portu Gdańsk.

 

Bieżąca sytuacja lodowa – patrz załącznik

For current ice situation details see attachment below

 

 

 

 

KGA-2-716-9/2017                                                                           Gdynia   08.11.2017 r.

 

Kapitan Portu Gdynia, działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w związku z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17.02.2012r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich, wskazuje port Gdynia jako port przebazowania na okres zimowy dla kutrów rybackich z portów Jastarnia i Puck, oraz port Gdańsk dla kutrów z portów Górki Zachodnie i Świbno.

Akcja przeciwlodowa w sezonie 2017 / 2018 może być prowadzona w portach Gdańsk, Gdynia, Hel i Władysławowo.

Przebazowanie do wyżej wymienionych portów  możliwe będzie po uzyskaniu zgody zarządzających tymi portami.

                                                                                            Jacek Kaszuba                                                                                       Kapitan Portu Gdynia                                                                                                     Koordynator akcji przeciwlodowej