Akcja przeciwlodowa – KGA

MARITIME OFFICE IN GDYNIA
POLISH ICEBREAKING SERVICE FOR EAST COAST OF POLAND.

CURRENT INFORMATIONS:

URZĄD MORSKI W GDYNI
AKCJA PRZECIWLODOWA DLA WSCHODNIEGO WYBRZEŻA.

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Bieżąca sytuacja lodowa (current ice situation):  Brak zalodzenia  (no ice formation)

 

 

 

 

 

 

KGA-2-716-6/2016                                                                           Gdynia   09.11.2016 r.

 

Kapitan Portu Gdynia, działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w związku z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17.02.2012r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich, wskazuje port Gdynia jako port przebazowania na okres zimowy dla kutrów rybackich z portów Jastarnia i Puck, oraz port Gdańsk dla kutrów z portów Górki Zachodnie i Świbno.

Akcja przeciwlodowa w sezonie 2016 / 2017 może być prowadzona w portach Gdańsk, Gdynia, Hel i Władysławowo.

Przebazowanie do wyżej wymienionych portów  możliwe będzie po uzyskaniu zgody zarządzających tymi portami.

 

Jacek Kaszuba
Kapitan Portu Gdynia
Koordynator akcji przeciwlodowej