Wyłączone nabrzeża – KGA

Wykaz nabrzeży wyłączonych z eksploatacji oraz nabrzeży przy których cumowanie i postój statków są zabronione.

Stan na dzień: 10.09.2018r

1.Falochron Główny – zakaz cumowania i postoju  z wyjątkiem stanowiska BPPP przy    którym mogą cumować statki o długości od 100 do 210m i DWT do 35 000 – par.126    Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013r – Przepisy Portowe,

2.Pirs Południowy przy nabrzeżu Duńskim – strona południowa – zakaz cumowania, strona nie przeznaczona do cumowania,

3.Nabrzeże  Holenderskie – na odcinku od  narożnika z Nabrzeżem Belgijskim do polera nr 2 (odcinek długości ok. 26 mb) wyłączone z eksploatacji – odbojnice przeniesione w miejsce uszkodzonych przy polerze nr 15a i nr 23,

4.Nabrzeże Francuskie – od narożnika z nabrzeżem Portowym do oporowych zderzaków   dźwigowych (odcinek długości ok. 11,0 mb)  –  zakaz cumowania statków,

5.Nabrzeże Rotterdamskie – wyłączony z eksploatacji poler nr 4 (uszkodzony),

6.Nabrzeże Indyjskie –zakaz cumowania od polera nr 29 do narożnika z nab. Rotterdamskim -występowanie przegłębień dna,

7.Nabrzeże Norweskie– zakaz cumowania statków na odcinku długości 60 mb od narożnika z nabrzeżem Indyjskim (do pachoła cumowniczego nr 6a) za wyjątkiem jednostek realizujących prace,

8.Nabrzeże Słowackie – wyłączenie z eksploatacji na odcinku od  narożnika z nabrzeżem Węgierskim do 28 mb w pasie szerokości 15 m (znaczne przemieszczenie skrzyni narożnikowej nabrzeża Słowackiego i Węgierskiego),

9.Nabrzeże Oksywskie – wyłączenie z eksploatacji wraz z zakazem cumowania statków na odcinku długości 15m –od  48 metra długości nabrzeża licząc od załamania z nabrzeżem Helskie I do 63 metra długości nabrzeża Oksywskiego.

10.Nabrzeże Kutrowe w Basenie Prezydenta w Gdyni – wyłączenie z eksploatacji i zakaz cumowania statków (za wyjątkiem jednostek pływających potrzebnych do wykonywanych prac budowlanych) przy nabrzeżu Kutrowym na odcinku  od Nabrzeża Prezydenta do Pirsu Nr 1- Budowa Mariny w Basenie Prezydenta w Gdyni .

11.Pirs  nr 1 w Basenie Prezydenta (strona od nabrzeża Prezydenta) – wyłączenie z eksploatacji i zakaz cumowania – kolejny etap prac  związanych z realizacją inwestycji Yacht Park wraz z Mariną w Gdyni (przy nab. Prezydenta oraz Kutrowym) w sąsiedztwie Gdynia Waterfront II – pogrążanie pali ze sprzętu pływającego  wzdłuż Pirsu, demontaż urządzeń odbojowych.

12.Nabrzeże Prezydenta na odcinku od Nabrzeża Kutrowego do pomostu GUM- wyłączone eksploatacji. Montaż pomostów pływających i martwych kotwic z użyciem sprzętu lądowego do rozładunków i jednostek pływających do montażu martwych kotwic stabilizujących pontony pływające w Basenie Prezydenta. Kolejny etap prac związanych  z realizacją inwestycji  Yacht  Park wraz  z Mariną w Gdyni.

Uwaga:

1/ przy nab. Prezydenta na odcinku między polerami nr 1-3 (odcinek długości ok. 48,5 mb) mogą cumować statki pod warunkiem, że wysokość cumującego statku od linii wody  będzie nie większa niż 7 m.

2/ przy nab. Duńskim na odcinku od Pirsu Południowego do nabrzeża Szwedzkiego zaleca się cumowanie wyłącznie jednostek taboru pomocniczego (pilotówki, holownik, Strażak).