Powyżej 30 tys. Euro

Zamówienia publiczne o wartości przekraczającej 30 tys. Euro: