Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i drukowanych dla projektu Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I.
Numer umowy: WI4-KSBM-3800-124/15
Data obowiązywania: 2015-10-14
Wykonawca: Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska, ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków
Wartość umowy: 73923 zł