Podpisanie umowy na budowę systemu GMDSS-PL

podpisanie umowy GMDSS-PL

Podpisanie umowy GMDSS-PL

W czwartek, 8 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano umowę z Wykonawcą WASKO S.A. na „Zaprojektowanie i Budowę Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie GMDSS-PL”.

 

 

Celem budowy systemy jest stworzenie niezawodnego i nowoczesnego systemu łączności radiotelefonicznej, zapewniającego pokrycie obszaru odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (SRR) oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej (EEZ). System będzie oparty o normy i przepisy wynikające ze standardów pracy systemów części lądowej systemu GMDSS.

Istotą projektu jest utworzenie systemu radiotelekomunikacyjnego w oparciu o wybudowane stacje brzegowe, pracujące w morskim paśmie V oraz paśmie MF, umożliwiającego odbiór wezwań łączności w niebezpieczeństwie, zgodnego z przyjętymi normami, standardami i wytycznymi dla części lądowej systemu GMDSS, które zostały określone w regulacjach ITU oraz konwencji SOLAS.

Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość kontraktu to 16 715 700,00 zł, a termin realizacji wynosi 18 miesięcy od podpisania umowy.

Realizacja projektu wpisuje się w działania Priorytetu 5 Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego.

podpisanie umowy GMDSS-PL 2 podpisanie umowy GMDSS-PL 3