Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej część 4: Sukcesywna dostawa odzieży specjalistycznej termo aktywnej
Numer umowy: TZ2-ASZ-3800-05/IV/2018
Data obowiązywania: 2018-10-24
Wykonawca: F.H. ,,AS BHP” Marzena Rzepińska ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia
Wartość umowy: 68936 zł