Uroczystość położenia stępki statku wielozadaniowego

Wspawanie szczęśliwej monety

Wspawanie szczęśliwej monety

W poniedziałek, 29 października 2018 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się uroczystość położenia stępki statku wielozadaniowego B 618/1. Jest to pierwsza z dwóch jednostek budowanych dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i Urzędu Morskiego w Gdyni.

W uroczystości, której towarzyszyła prawdziwie morska, sroga i wietrzna aura, udział wzięli m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak, Z-cy Dyrektorów Urzędów Morskich ds. Oznakowania Nawigacyjnego – w Szczecinie, Zenon Kozłowski i Gdyni, Jan Młotkowski, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Technicznych, Paweł Szumny, Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Maciej Zawadzki, Naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Maciej Styczyński oraz oczywiście przedstawiciele wykonawcy- Remontowej Shipbuilding S.A, z Prezesem Piotrem Dowżenko na czele oraz instytucji nadzorującej, tj. Polskiego Rejestru Statków, który reprezentowany był przez Prezesa, Andrzeja Madejskiego. Licznie przybyli także przedstawiciele mediów z Trójmiasta i Szczecina, a także branżowych, związanych ściśle z gospodarką morską.

Umowę z wykonawcą inwestycji o wartości ok. 213 mln złotych w marcu br. podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz. W pierwszym półroczu 2019 roku przewidziano położenie stępki pod budowę drugiej jednostki, zaś przekazanie gotowych jednostek w połowie 2020 roku.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020 i obejmuje budowę dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Dwie siostrzane jednostki zastąpią szczecińską Planetę i gdyńskiego Zodiaka, które są w eksploatacji od 35 lat.