Roboty podczyszczeniowe na torze podejściowym do Portu Gdynia.
Numer umowy: TI2 - SC-3800-226-57-10-48/18
Data obowiązywania: 2018-10-11
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o, ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdansk
Wartość umowy: 395000 zł