Światowy dzień morza.

Dzień 27 września 2018, Międzynarodowa Organizacja IMO ustanowiła datą  tegorocznych obchodów Światowego Dnia Morza.

Światowe Dni Morza to najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych. Tym razem, obchody odbywają się  pod hasłem IMO70: Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości . Wydarzenia towarzyszące, w tym roku  odbywały się w Szczecinie w dniach 13-15 czerwca.

Podczas Światowych Dni Morza w Szczecinie zostały poruszone tematy związane m.in. z nowymi trendami i technologiami w budowie statków, z cyberbezpieczeństwem w żegludze morskiej, ograniczeniem emisji CO2 w transporcie morskim, arktycznymi szlakami transportowymi, a także aktualną sytuacja i perspektywami  rynku pracy w branży morskiej.

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Polska była gospodarzem Światowych Dni Morza 2018.
Na zdjęciu Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W bieżącym roku przypada także  70. rocznica ustanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej – organizacji wyspecjalizowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych. IMO zajmuje się tworzeniem prawa w zakresie  szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony na morzu oraz zapobieganiem i reagowaniem na zanieczyszczenia środowiska morskiego. Od wielu lat, współpraca techniczna i wspieranie, także finansowe, państw rozwijających się, we wdrażaniu zaleceń IMO są dla Organizacji sprawą kluczową.

Logo IMO

Sekretarz Generalny IMO, Kitack Lim  jak co roku  wystosował stosowne przesłanie z okazji tegorocznych obchodów:
link do przemówienia Sekretarza Generalnego IMO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=_TlR9X_nKo8